சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை வெள்ளிக்கிழமை சவரனுக்கு ரூ.8 குறைந்து ரூ.43,640-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.  ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.1 குறைந்து  ரூ.5,455-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. 

வெள்ளியின் விலை ஒரு கிராமிற்கு ரூ.1 உயர்ந்து ரூ.76.70 ஆகவும், கட்டி வெள்ளி ஒரு கிலோவிற்கு ரூ.1000 உயர்ந்து ரூ.76,700 ஆகவும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளிக்கிழமை விலை ரூபாயில் (ஜி.எஸ்.டி. தனி)

1 கிராம் தங்கம்…………………………. 5,455

1 சவரன் தங்கம்…………………………. 43,640

1 கிராம் வெள்ளி……………………….. 76.70

1 கிலோ வெள்ளி………………………..76.700

வியாழக்கிழமை  விலை ரூபாயில் (ஜி.எஸ்.டி. தனி)

1 கிராம் தங்கம்…………………………. 5,456

1 சவரன் தங்கம்…………………………. 43,648

1 கிராம் வெள்ளி……………………….. 75.70

1 கிலோ வெள்ளி………………………..75.700

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here