புகைப்படத்துடன் கூடிய வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம்!

0
16

இந்திய நாடாளுமன்றத் தேர்தல் -2024

புகைப்படத்துடன் கூடிய வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம் குறித்து, இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அட்டவணை அறிவிப்பு!

வாக்காளர் பட்டியல் வீட்டுக்கு வீடு சரிபார்க்கும் பணி – 21-07-23 முதல் 21-08-23 வரை நடைபெறும்.

வாக்காளர் பட்டியலில் உள்ள மோசமான, மங்கலான, தரமற்ற புகைப்படங்களை தரமாக மாற்ற மற்றும் வாக்குச்சாவடிகளின் எல்லைகள் மறுசீரமைப்பு மற்றும் திருத்த பணிகள் – 22-08-23 முதல் 29-09-23 வரை நடைபெறும்.

ஒருங்கிணைந்த வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடும் நாள் – 17-10-23

இறுதி வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க, நீக்க மற்றும் திருத்த விண்ணப்பிக்கும் காலம் – 17-10-23 முதல் 30-11-23 வரை நடைபெறும்.

இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடும் நாள் – 05-01-2024

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here